Перелік спеціальностей.

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ЗГІДНО НАКАЗУ МОН УКРАЇНИ
від 26.12.2017 року, № 1676


   КодНазва професії
   8332 Машиніст екскаватора однокавшового
   8332 Машиніст бульдозера
   8333 Машиніст автовишки та автогідропідіймача
   8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «C»)
   4112 Оператор комп'ютерного набору
   8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «B»)
   8322 Водій автотранспортних засобів (категорія c «B» на «C»)
   8333 Машиніст крана (кранівник)
   8153 Регенераторник відпрацьованого масла
   7131 Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів
   7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
   8163 Машиніст насосних установок
   7212 Електрогазозварник
   8162 Оператор котельні
   8331 Тракторист
   8332 Машиніст крана автомобільного
   8332 Водій автотранспортних засобів (категорія «Д»)
   8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «Е»)
   7215 Стропальник
СПЕЦІАЛЬНЕ НАВЧАННЯ ПО ПРАВИЛАХ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ОБ'ЄКТІВ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

       Назва курсів цільового призначення:
      Загальні питання охорони праці
      Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів
      Правила будови і безпечної експлуатації підйомників
      Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів
      Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском
      Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів
      Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
      Правила безпеки систем газопостачання України
      Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж
      Безпека руху
      Машиніст насосних установок
      Стропальник
      Навчання робітників, що здійснюють роботи з робочих платформ підйомниківПЕРЕЛІК ПРОГРАМ НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
ПОСАДОВИХ ОСІБ ІНШИХ СУБ'ЕКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ


      Навчання з питань охорони праці посадових осіб, фахівців та членів комісій з перевірки знань підприємств, організацій, установ
      Навчання посадових осіб і фахівців з ДНБ В.2.5-20-2001 Газопостачання
      Навчання посадових осіб і фахівців з "Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів" (НПАОП 0.00-1.01-07)
      Навчання посадових осіб і фахівців з "Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів" (НПАОП 0.00-1.02-08)
      Навчання посадових осіб і фахівців з "Правил будови і безпечної експлуатації підйомників" (НПАОП 0.00-1.36-03)
      Навчання посадових осіб і фахівців з "Правил будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів" (НПАОП 0.00-1.08-94)
      Навчання посадових осіб і фахівців з "Правил будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пару не більше 0,07 МПА (0,7кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрювачів з температурою нагріву води не вище 115град"(НПАОП 0.00-1.26-96)
      Навчання посадових осіб і фахівців з "Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском" (НПАОП 0.00-1.07-94)
      Навчання посадових осіб і фахівців з "Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пару та гарячої води" (НПАОП 0.00-1.11-98)
      Навчання посадових осіб і фахівців з "Правил безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж" (НПАОП 40.1-1.02-01
      Навчання посадових осіб і фахівців з "Правил безпеки систем газопостачання України" (НПАОП 0.00-1.20.98)
      Навчання посадових осіб і фахівців з "Правил техніки безпеки при експлуатації тепловикорестовуючих установок та теплових мереж" (НПАОП 40.1-1.04-72)